Alternatívny dodávateľ elektrickej energie

Úvod

Kron Energy ponúka svojím zákazníkom elektrickú energiu, ktorú nakupuje od nezávislých obchodníkov prípadne od výrobcov elektrickej energie.

 

Pracuje s nízkymi nákladmi a maržami, zaisťuje úplnú starostlivosť dodávok a ponúka zákazníkom výhodnú cenu elektriny.

O spoločnosti

O spoločnosti

Spoločnosť Kron Energy s.r.o. je obchodníkom na trhu s elektrinou pre koncových zákazníkov.
Sme držiteľom povolenia na dodávku elektriny vydaného ÚRSOm číslo 2012 E0524 zo dňa 6. 12. 2012

Naše služby

Služby

Hlavným predmetom činnosti našej spoločnosti je dodávka elektriny koncovým zákazníkom.

 

Nasledovné služby:

Komunikáciu so zákazníkmi poskytujeme denne od 08:00 – 18:00 hod.
Zabezpečujeme zmenu dodávateľa elektriny
Zasielame podrobné faktúry
Spracovávame analýzu odberovej situácie zákazníka
Vypracovávame návrh na optimalizáciu nákladov v nadväznosti na odberovú situáciu

Cenník služieb

Cenník

Presvedčte sa, že nepotrebujete platiť viac, ako je potrebné. Naša spoločnosť Vám ponúka výhodné ceny za dodávku elektrickej energie.

 

Prosím kontaktujte nás pomocou kontaktného formuláru a my Vám obratom zašleme individuálnu cenovú ponuku na dodávku elektrickej energie v zmysle obdŕžaných informácií.

 

Informácia o dynamickej cene elektriny:

Mechanizmus tvorby ceny pri dynamickom ocenení vychádza z hodinových cien elektrickej energie na krátkodobom trhu s elektrinou, ktorého organizátorom na Slovensku je spoločnosť OKTE, a.s. (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou). Cena na krátkodobom (spotovom) trhu sa mení každú hodinu každého dňa a odráža vývoj dopytu a ponuky elektriny, situáciu na trhu, vplyv počasia, stav výroby jednotlivých zdrojov a iné. Jednotkové ceny elektriny na každú hodinu nasledujúceho dňa sú zverejnené deň vopred na stránke https://www.okte.sk/sk/kratkodoby-trh/zverejnenie-udajov-dt/celkove-vysledky-dt/. Výsledná cena elektriny za daný mesiac je vypočítaná ako vážený priemer hodinových cien vrátane koeficienta ceny a hodinovej skutočnej spotreby elektriny v jednotlivých dňoch mesiaca.

Podmienkou uzatvorenia zmluvy s dynamickou cenou je inteligentný merací systém (IMS), kedy sa spotreba elektriny zaznamenáva v hodinových intervaloch. Dynamická cena nepodlieha regulácii a môže byť vyššia ako je regulovaná cena schválená Úradom pre reguláciu v sieťových odvetviach.

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty

Zmluvné:

Zmluva o dodávke elektriny
Zmluva o distribúcii elektriny
Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné:

Povolenie na podnikanie v elektroenergetike
Povolenie na podnikanie v elektroenergetike – 1. zmena
Povolenie na podnikanie v elektroenergetike – 2. zmena
Povolenie na podnikanie v elektroenergetike – 3. zmena
Povolenie na podnikanie v elektroenergetike – 4. zmena
Povolenie na podnikanie v elektroenergetike – 5. zmena
Povolenie na podnikanie v elektroenergetike – 6. zmena
Povolenie na podnikanie v elektroenergetike – 7. zmena
Povolenie na podnikanie v elektroenergetike – 8. zmena

Povolenie na podnikanie v elektroenergetike – 9. zmena

Povolenie na podnikanie v elektroenergetike – 10. zmena

SK Distribúcia KRON ENERGY 2014
SK Dodávka KRON ENERGY 2014

SK Distribúcia KRON ENERGY 2015
SK Dodávka KRON ENERGY 2015

SK Distribúcia KRON ENERGY 2016
SK Dodávka KRON ENERGY 2016

Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny – 0205/2014/E
Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny – 0103/2015/E
Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny – 0310/2015/E
Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny – 0310/2016/E
Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny – 0311/2016/E
Tarify za prístup do distribucnej sústavy a distribúciu elektriny – 0312/2016/E
Tarify za prístup do distribucnej sústavy a distribúciu elektriny – 0313/2016/E

Tarify za prístup do distribucnej sústavy a distribúciu elektriny – 0407/2017/E

Tarify za prístup do distribucnej sústavy a distribúciu elektriny – 0391/2017/E

Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny 0057/2018/E
Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny 0101/2018/E

Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny 0268/2018/E

Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny 0092/2020/E
Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny 0170/2020/E

Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny 0284/2020/E

Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny 0154/2021/E

Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny 0248/2021/E

Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny 0145/2022/E

Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny 0208/2022/E

Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny 0024/2023/E-PR

Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny 0182-2024-E

Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny 0142-2024-E

 

Výpis z registra partnerov verejného sektora – KRON ENERGY

 

Prevádzkový poriadok

 

KRON ENERGY – Prevádzkový poriadok – 07.2014

KRON ENERGY – Prevádzkový poriadok – aktualizované znenie – 10.2021

 

Kontakt

Kontakt

KRON ENERGY, s. r. o.
Mraziarenská 6
Bratislava 821 08

 

02/53411669

Zákaznícka linka:


02/53411669

 

Sme tu pre vás: Po – Pia:  08:00 – 18:00 hod.